Kesämökkipiha Ylöjärvellä

31.01.2019

Kesämökin piha oli täysin luonnontilassa ja pihalle toivottiin muutosta. Suunnittelulle annettiin vapaat kädet.

Rinteen jyrkkään laskuun suunniteltiin kaksi muuria tukemaan maamassoja. Piha toteutettiin yrityksen omin voimin lukuunottamatta muurirakenteita, jotka paikallinen rakennusmies rakensi. Pihan sivustan rinne päällystettiin kuntalla. Kulkuväyliksi rakennettiin luonnonmukaiset liuskekivipolut. Kasvillisuudeksi valittiin kesämökkiympäristöön sopivia kasveja.

Ennen

Jälkeen